Formularz kontaktowy

 

TOP PERFORMER




Cel:

 • wskazywanie na rolę kultury i etyki pracy zawodowej dla osobistej przyszłości lub/i siły organizacji/przedsiębiorstwa. 
 • doskonalenie kluczowych kompetencji osobistych, niezbędnych w sferze działania CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu)
 • wyposażanie w wiedzę z zakresu personal branding (budowania własnej marki), osób, które przygotowują się do wejścia na rynek pracy

 - - -


Po szkoleniu uczestnicy:
 
 • rozpoczynają proces kształtowania własnej etyki i kultury pracy
 • rozumieją, że awans i rozwój ścieżki kariery jest sprzężony z ich podejściem do pracy i jej jakością
 • zmieniają podejście do współpracowników, rozumiejąc, czym jest silny zespół
 • aktywnie i świadomie tworzą markę organizacji, której są częścią

- - -

Z tego szkolenia korzystają:

 • pracownicy działów HR
 • kierownicy wydziałów organizacyjnych w sektorze publicznym
 • menadżerowie, na różnych szczeblach
 • przedsiębiorstwa, które działają w sferze CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu
 • centra aktywizacji zawodowej


UWAGA: doskonałym uzupełnieniem szkolenia jest MORZE MOŻLIWOŚCI - jeśli to brak opanowania dodatkowego języka jest przeszkodą w osobistym rozwoju zawodowym lub nie pozwala na zwiększenie potencjału całego zespołu. Więcej informacji znajdziesz: tutaj.


- - -


Koszt:

Zapytaj o cennik

- - -

Czas trwania standardowego szkolenia:
od 1 godziny zegarowej do 4 godzin.
Istnieje możliwość dostosowania czasu trwania szkolenia do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

Szkolenie odbywa się w języku polskim lub angielskim. Chcesz pobudzić uczestników do zdrowego wysiłku umysłowego i zmotywować do praktycznego wykorzystania ich zdolności językowych - skorzystaj z wersji w języku angielskim.

Podczas zajęć używane są formy m.in.: ćwiczenia indywidualne i grupowe, study case, wykład sketchnotingowy.

Total comment