Formularz kontaktowy

 

WSPÓŁPRACOWAŁAM Z:  • Uczelniami wyższymi (Glyndŵr University, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie)
  • Szkołami językowymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli
  • Stowarzyszeniami i towarzystwami (m.in. Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" w Cieszynie)
  • Organizacjami międzynarodowymi (Cruz Roja - Hiszpański Czerwony Krzyż, Torchbearers International, Outback America)
  • Ośrodkami kultury i centrami organizacji pozarządowych
  • Uniwersytetami III wieku
  • Kościołami
  • Bibliotekami

Total comment